Uzaya Hukuk ve Bilim Derneği,  uzay sevdalısı birkaç hukukçu, mühendis, öğretmen ve sağlıkçı tarafından 2021 yılında Konya merkezli olarak kurulmuştur. Alanları çok farklı olmasına rağmen hepsini bir araya toplayan Uzay'ın en genel anlamıyla aslında mesleki alanları da bir araya getireceğini düşünen bu ekip üyeleri, yaşadığımız uzay çağının bir gerekliliği olarak çalışmalarını ve ilgilerini resmi bir çatı altında buluşturmak amacı gütmüşlerdir. Birkaç ay içerisinde Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından ilgililerin buluştuğu bir oluşum haline gelmiştir.

Uzaya Hukuk ve Bilim Derneği, adından da anlaşılacağı gibi ülkemiz açısından elzem olan uzay hukuku mevzuatlarını uzay bilimleri temelli olarak meydana getirmeyi hedeflemekte, bu uğurda gece gündüz demeden yoğun çaba sarfetmektedir. Uzay Hukuku mevzuatının, aslında Uluslararası alanda da uygulanır halde tutulması ve Birleşmiş Milletler nezdinde imzaya açılması, en büyük hedeflerindendir.

Dernek; komisyonlardan ve alt komisyonlardan oluşmaktadır.  Komisyonlarımız şunlardır:

Söz konusu komisyonlar işbölümü ve birbirleriyle işbirliği halinde bizi, yani tüm insanlığı uzay çağında en nitelikli yerlere götürmeye çaba sarfetmektedir.  

Derneğimizin herhangi bir kazanç gayesi bulunmamaktadır. Tam aksine, nitelikli birer uzay insanı yetişmesi ve her alandan uzay insanına eğitimler vererek, onların uzay çağında da kendi mesleklerine daha da adapte olabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu nedenle, Dernek olarak her alanda Dünya'da en iyi noktada olabilmeyi hedeflemekteyiz. 

Uzaya Hukuk ve Bilim Derneği hiçbir camia, siyaset veya dini gruplarla birlikte hareket etmemektedir. Amacımız sadece insanlık yararıdır.