1) Uzay Hukuku alanında enstitü bazında faaliyetler, incelemeler ve araştırmalar yapmak. 

2) Yürürlükte bulunan ilgili mevzuatlara ilişkin çalışmalar yürütmek ve ihtiyaç hissedilen mevzuatları oluşturmak. 

3) Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında gözlemler ve araştırmalar gerçekleştirmek.

4) Uzay yolculuklarını daha kolay ve herkes için ulaşılabilir hale getirmek. 

5) Bu konuda gerekli teknik ve bilimsel altyapının hazırlanması için kişi, kurum ve kuruluşlara hukuk bilimi başta olmak üzere gerekli diğer bilimler açısından da yardımcı olmak ve tavsiyeler sunmak. 

6) Uzay ve Uzay Hukukunu herkes için anlaşılabilir kılmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek.